mandag 10. september 2007

Stem for forandring – Stem SV!

I St. Hanshaugen SV har vi denne valgkampen lagt vekt på å få frem alle våre konkrete forslag, som vi brenner etter å få lov til å gjennomføre. Samtidig har vi påpekt forskjellene mellom oss og de andre partiene.

For det ER store forskjeller, også så lokalt som på bydelsnivå i Oslo. SV er garantisten for full barnehagedekning raskest mulig. SV vil ha én million i året til frivillighet. SV vil ha Vinterpark på St. Hanshaugen. SV vil ha klimahandlingsplan i bydelen. SV vil ha forsøk med 6-timersdag, rekrutteringsplaner for funksjonshemmede og for etniske minoriteter, og innsats mot uønsket deltid blant bydelens ansatte. SV vil ha økte midler til bydelens ungdomsklubber. SV vil prioritere funksjonshemmede. SV vil ha bedre vilkår for fotgjengere, syklister, barnevogntrillere og rullestolbrukere, om nødvendig på bekostning av parkeringsplasser. SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting. SV er garantisten for en sosial skjenkepolitikk, som hensyntar beboerne i langt sterkere grad enn i dag.

For å nevne noe.

Vi er i startgropa, klare til å sette i gang med å få gjennomført all den gode SV-politikken vår. Men det er du som bestemmer om vi skal få muligheten. Godt valg!

Stian Oen, St. Hanshaugen SVs førstekandidat

søndag 9. september 2007

Utvid demokratiet - Stem SV!

Valgdeltakelsen de siste lokalvalgene viser at det slett ikke er en selvfølge at de fleste deltar. Vi kan dessverre få oppleve at under halvparten mange steder bruker stemmeretten sin i morgen. Ved forrige lokalvalg lå St. Hanshaugen under både lands- og oslogjennomsnittet i valgdeltakelse, med beskjedne 56,9 prosent fremmøte.

St. Hanshaugen SV tror engasjementet og deltakelsen øker når folk flest får reell innflytelse og medvirkning i sakene som berører dem selv og deres eget liv. Derfor vil St. Hanshaugen SV de kommende fire årene sette i gang forsøksprosjekter med deltakende budsjettering.

Deltakende budsjettering går ut på at bydelspolitikerne overlater til beboerne å i fellesskap avgjøre hvordan deler av bydelens budsjett skal brukes. Det er selvsagt viktig at prosessen med å fatte vedtak gjennomføres på en skikkelig måte, slik at alle synspunkter og holdninger kommer frem. Men til slutt er det altså innbyggerne – og ikke politikerne – som skal fatte avgjørelsen om hvordan pengene skal brukes.

Men en slik utvidelse av lokaldemokratiet er det kun St. Hanshaugen SV som så langt har tatt til orde for. Derfor må du stemme St. Hanshaugen SV om du vil ha deltakende budsjettering i bydel St. Hanshaugen.

lørdag 8. september 2007

Vinterpark på St. Hanshaugen!

I St. Hanshaugen SV benytter vi innspurten i valgkampen til å skape blest om det vi mener er en spennende og nytenkende idé, som vil gjøre et av de aller flottaste rekreasjonsområdene i Oslo enda mer attraktivt for beboerne enn det allerede er: Vinterpark på St. Hanshaugen!

Vi ønsker oss isbane. Vi ønsker oss snowboardbakke. Vi ønsker oss vinterlandsby med gode lekemuligheter for de minste. Vi vil ha hoppbakke. Vi vil ha skiløype. Ja; vi vil rett og slett ha alt som hører en klassisk norsk vinter til – og det bare et par snøballkast fra tjukkeste Oslo sentrum!

Og vinterparken kommer, den, hvis du gir din stemme til St. Hanshaugen SV ved mandagens valg, og i tillegg oppfordrer venner, bekjente, familie og kollegaer om å gjøre det samme. For det er på mandag det avgjøres: Skal bydelen ledes av folkevalgte med tanker og visjoner om hvordan lokalsamfunnet vårt skal bli enda mer attraktivt og tilgjengelig? Eller av folkevalgte som stort sett er fornøyd med slik det er i dag? Valget er ditt!

fredag 7. september 2007

Tøffere for ansatte med Høyre

Innlegg av St. Hanshaugen SVs førstekandidat Stian Oen, som også står på trykk i dagens Dagsavisen:

Fornøyde ansatte som trives i jobben er den kanskje aller viktigste suksessfaktoren for et godt offentlig velferdstilbud. I St. Hanshaugen SV tar vi dette på alvor, og fremmet derfor like før sommerferien flere forslag for å gi de ansatte i bydel St. Hanshaugen bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Dette var tiltak som prøveprosjekt med sekstimersdag, rekrutteringsplan for funksjonshemmede til stillinger i bydelen, samt en gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendig for å få mindre uønsket deltid blant de ansatte.

Tommelen ned fra de borgerlige partiene til forslaget om prøveprosjekt med sekstimersdag kom knapt som noen overraskelse. Høyresidens motstand mot dette viktige tiltaket for å oppnå både redusert sykefravær, økt trivsel og høyere avgangsalder er velkjent. At verken Høyre eller FrP i bydel St. Hanshaugen gav sin støtte til forslaget om rekrutteringsplan for funksjonshemmede eller forslaget om å få til mindre uønsket deltid er derimot langt mer oppsiktsvekkende.

At ansattes helse, trivsel og arbeidsglede påvirker tilbudet de yter til beboerne virker nokså selvsagt, men er åpenbart en fremmed tanke for høyresiden. Taperne ved et høyredominert styre blir dermed både ansatte, som verken blir sett eller hørt i sin arbeidssituasjon, men kanskje aller mest beboerne, som pga. høyresiden får et dårligere tjenestetilbud enn de ansatte selv ønsker å yte.

Det er faktisk mulig med både ansatte og beboere som trives og har det bra. Ja; faktisk går disse to målsetningene hånd i hånd. Men det må tydeligvis et maktskifte til for å få på plass politikere som skjønner dette. I St. Hanshaugen SV vet vi at slitne ansatte og krevende arbeidsmiljø gir et dårligere tilbud til beboerne. Høyresiden er tydeligvis ikke like overbevist. Valget et ditt.

torsdag 6. september 2007

Våre kandidater: Stian Oen

Stian Oen (33) er St. Hanshaugen SVs førstekandidat ved valget til bydelsutvalget. Han jobber til daglig som rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og har sittet i bydelsutvalget i fire år allerede, der han har ledet Oppvekst- og kulturkomiteen. Stian har hatt en rekke verv og oppgaver i SV, blant annet som nestleder i partiets internasjonale utvalg og fylkesstyremedlem i Oslo SV.

Verv har du åpenbart hatt en del av allerede. Men husker du hvordan det hele begynte; når du først ble engasjert?
-Opplevelsen av at langt fra alle klarer seg selv uten hjelp fra andre var avgjørende. Trygghet og rettferdighet er nøkkelord. De sterkeste og mest ressurssterke i samfunnet klarer seg alltids. Men langt fra alle er så heldige, sier Oen.

Jaha. Og hva kan du gjøre med dét på bydelsnivå, da?
-Ganske mye, faktisk. Vi i St. Hanshaugen SV går for eksempel til valg på at vi vil gjøre bydelen vår til det beste stedet i landet å bo i for funksjonshemmede, blant annet ved å få på plass en egen rekrutteringsplass for funksjonshemmede til jobber i bydelen. I tillegg er det vi som er garantisten for full barnehagedekning i bydelen, sier St. Hanshaugen SVs førstekandidat, og viser til at partiet hans ved flere anledninger har ønsket flere barnehageplasser i bydelsutvalget enn hva de andre partiene i bydelsutvalget har gått med på

-Og så er det vi som er partiet som strekker oss litt lenger. Det er vi i St. Hanshaugen SV som våger å si at bydelen skal bli best på miljø, bli best på de ansattes arbeidsvilkår, best på sosialpolitikk og best på politikken overfor funksjonshemmede. Jeg tror velgerne ønsker folkevalgte som våger å strekke seg etter ambisiøse målsetninger, fremfor å hele tiden veie sine ord på gullvekt, sier Oen.

Vel; blir det spennende å få vite hvilken enkeltsak som er aller viktigst for deg?
-Det må nesten bli to: For det første skal vi øke frivillighetsmidlene til 1 million i året så raskt vi bare får det til. For det andre er det vi i St. Hanshaugen SV som klarest kan love velgerne at vi vil sikre at det er fellesskapet som skal ta seg av helse- og omsorgsoppgavene, og motarbeide pengetelling, stoppeklokkeomsorg og A/S-ifiseringen av offentlige velferdsoppgaver.

Her går det unna, tydeligvis. Da har du vel sikkert også et wise guy-svar på hvorfor velgerne skal stemme på nettopp deg også, da?
-Fordi det er vi i St. Hanshaugen SV som vil aller mest med bydelen vår. Det er med oss beboerne vil merke flest positive endringer i lokalmiljøet. Og det vil skje raskt!, lover St. Hanshaugen SVs førstekandidat Stian Oen.

onsdag 5. september 2007

SV vil bevare bydelens grønne lunger!

Fra enkelte hold ser man seg nok tjent med å i valgkampen skape et inntrykk av at St. Hanshaugen SV er mindre opptatt av å bevare bydelens grønne lunger enn hva noen av de andre partiene i bydelen er. Dette er selvsagt ikke riktig!

St. Hanshaugen SV vil sterkt motarbeide ethvert forslag som vil forringe eller ødelegge beboernes tilgang til og bruk av de grønne lungene våre. Derimot mener St. Hanshaugen SV det er svært viktig å vurdere alle seriøse forslag som kan gjøre bydelens grønne lunger enda mer brukervennlige og attraktive for bydelens beboere.

Samtidig har St. Hanshaugen SV vedtatt i vårt program for bydelen at alle berørte parter skal tas med på råd før det er aktuelt med politisk behandling av eventuelle planer om gjennomføre konkrete forslag knyttet til grøntarealene i bydelen. Dette er et viktig prinsipp som St. Hanshaugen SV forplikter seg til for de kommende fire årene, fordi det uansett er berørte beboere og innbyggere som best kan vurdere om bydelens grønne lunger kan bli enda mer tilgjengelige og brukervennlige.

tirsdag 4. september 2007

Våre kandidater: Aud Elisabeth Gundersen

Aud Elisabeth Gundersen er St. Hanshaugen SVs fjerdekandidat ved årets direktevalg til bydelsutvalget. Aud er 62 år, og jobber til daglig med trygdespørsmål i NAV. Aud har lang fartstid fra SV, og har blant annet sittet i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Men nå er det altså bydelspolitikk for alle penga for den erfarne SV-dama.

En smule impertinent, kanskje, men ikke akkurat noe sjokk at du er SVer, med din yrkesbakgrunn... Men hvordan dukket samfunnsengasjementet først opp?
-Urettferdigheten i samfunnet. Midlene og pengene er ulikt fordelt. De rike blir rikere og de fattigere fattigere, kommer det krystallklart fra Aud.

Og nå vil du altså inn i bydelspolitikken. Hva blir det viktigste å få til der, da?
-Vi bare MÅ få på plass full barnehagedekning raskest mulig. Det er førsteprioritet. I tillegg brenner jeg for et bedre samfunn og bedre livssituasjon for funksjonshemmede mennesker, fortsetter Aud, og peker på at St. Hanshaugen SV har programfestet at kommende fireårsperiode skal brukes til å gjøre St. Hanshaugen til det beste stedet i hele Norge å bo for funksjonshemmede.

-Også er dagens skjenkepolitikk alt for dårlig. St. Hanshaugen er sentrumsbydelen, og kan virkelig ikke ta lett på alle de viktige problemstillingene skjenkepolitikken i sentrum medfører. Vi må jobbe knallhardt for å få til en skjenkepolitikk som tar de som bor her i bydelen på alvor, og ikke kun hensyntar de som vil drikke øl i bydelen, utdyper Aud.

Det anes et særlig sterkt engasjement når det gjelder nettopp skjenkepolitikken?
-Ja, det kan du trygt si. Det er nok en mer sosial skjenkepolitikk som i større grad tar beboerne i typiske sentrumsstrøk på alvor jeg brenner aller mest for å jobbe med i BU de kommende fire årene, forteller hun.

Til slutt: Velgerne har nokså mange å velge mellom, nå som det er direktevalg til BU og alt. Hvorfor skal de stemme på nettopp deg?
-Jeg tror denne bydelen trenger folkevalgte som mener politikernes viktigste oppgave er å hele tiden jobbe for å gjøre lokalsamfunnet vårt til et enda bedre sted å bo – for oss alle. Det er med det utgangspunktet jeg vil gjøre en innsats i bydelsutvalget. Jeg tror det er slike folkevalgte innbyggerne her i bydelen aller helst vil ha, avslutter St. Hanshaugen SVs fjerdekandidat Aud Elisabeth Gundersen.