onsdag 5. september 2007

SV vil bevare bydelens grønne lunger!

Fra enkelte hold ser man seg nok tjent med å i valgkampen skape et inntrykk av at St. Hanshaugen SV er mindre opptatt av å bevare bydelens grønne lunger enn hva noen av de andre partiene i bydelen er. Dette er selvsagt ikke riktig!

St. Hanshaugen SV vil sterkt motarbeide ethvert forslag som vil forringe eller ødelegge beboernes tilgang til og bruk av de grønne lungene våre. Derimot mener St. Hanshaugen SV det er svært viktig å vurdere alle seriøse forslag som kan gjøre bydelens grønne lunger enda mer brukervennlige og attraktive for bydelens beboere.

Samtidig har St. Hanshaugen SV vedtatt i vårt program for bydelen at alle berørte parter skal tas med på råd før det er aktuelt med politisk behandling av eventuelle planer om gjennomføre konkrete forslag knyttet til grøntarealene i bydelen. Dette er et viktig prinsipp som St. Hanshaugen SV forplikter seg til for de kommende fire årene, fordi det uansett er berørte beboere og innbyggere som best kan vurdere om bydelens grønne lunger kan bli enda mer tilgjengelige og brukervennlige.

Ingen kommentarer: