torsdag 6. september 2007

Våre kandidater: Stian Oen

Stian Oen (33) er St. Hanshaugen SVs førstekandidat ved valget til bydelsutvalget. Han jobber til daglig som rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og har sittet i bydelsutvalget i fire år allerede, der han har ledet Oppvekst- og kulturkomiteen. Stian har hatt en rekke verv og oppgaver i SV, blant annet som nestleder i partiets internasjonale utvalg og fylkesstyremedlem i Oslo SV.

Verv har du åpenbart hatt en del av allerede. Men husker du hvordan det hele begynte; når du først ble engasjert?
-Opplevelsen av at langt fra alle klarer seg selv uten hjelp fra andre var avgjørende. Trygghet og rettferdighet er nøkkelord. De sterkeste og mest ressurssterke i samfunnet klarer seg alltids. Men langt fra alle er så heldige, sier Oen.

Jaha. Og hva kan du gjøre med dét på bydelsnivå, da?
-Ganske mye, faktisk. Vi i St. Hanshaugen SV går for eksempel til valg på at vi vil gjøre bydelen vår til det beste stedet i landet å bo i for funksjonshemmede, blant annet ved å få på plass en egen rekrutteringsplass for funksjonshemmede til jobber i bydelen. I tillegg er det vi som er garantisten for full barnehagedekning i bydelen, sier St. Hanshaugen SVs førstekandidat, og viser til at partiet hans ved flere anledninger har ønsket flere barnehageplasser i bydelsutvalget enn hva de andre partiene i bydelsutvalget har gått med på

-Og så er det vi som er partiet som strekker oss litt lenger. Det er vi i St. Hanshaugen SV som våger å si at bydelen skal bli best på miljø, bli best på de ansattes arbeidsvilkår, best på sosialpolitikk og best på politikken overfor funksjonshemmede. Jeg tror velgerne ønsker folkevalgte som våger å strekke seg etter ambisiøse målsetninger, fremfor å hele tiden veie sine ord på gullvekt, sier Oen.

Vel; blir det spennende å få vite hvilken enkeltsak som er aller viktigst for deg?
-Det må nesten bli to: For det første skal vi øke frivillighetsmidlene til 1 million i året så raskt vi bare får det til. For det andre er det vi i St. Hanshaugen SV som klarest kan love velgerne at vi vil sikre at det er fellesskapet som skal ta seg av helse- og omsorgsoppgavene, og motarbeide pengetelling, stoppeklokkeomsorg og A/S-ifiseringen av offentlige velferdsoppgaver.

Her går det unna, tydeligvis. Da har du vel sikkert også et wise guy-svar på hvorfor velgerne skal stemme på nettopp deg også, da?
-Fordi det er vi i St. Hanshaugen SV som vil aller mest med bydelen vår. Det er med oss beboerne vil merke flest positive endringer i lokalmiljøet. Og det vil skje raskt!, lover St. Hanshaugen SVs førstekandidat Stian Oen.

Ingen kommentarer: