fredag 7. september 2007

Tøffere for ansatte med Høyre

Innlegg av St. Hanshaugen SVs førstekandidat Stian Oen, som også står på trykk i dagens Dagsavisen:

Fornøyde ansatte som trives i jobben er den kanskje aller viktigste suksessfaktoren for et godt offentlig velferdstilbud. I St. Hanshaugen SV tar vi dette på alvor, og fremmet derfor like før sommerferien flere forslag for å gi de ansatte i bydel St. Hanshaugen bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Dette var tiltak som prøveprosjekt med sekstimersdag, rekrutteringsplan for funksjonshemmede til stillinger i bydelen, samt en gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendig for å få mindre uønsket deltid blant de ansatte.

Tommelen ned fra de borgerlige partiene til forslaget om prøveprosjekt med sekstimersdag kom knapt som noen overraskelse. Høyresidens motstand mot dette viktige tiltaket for å oppnå både redusert sykefravær, økt trivsel og høyere avgangsalder er velkjent. At verken Høyre eller FrP i bydel St. Hanshaugen gav sin støtte til forslaget om rekrutteringsplan for funksjonshemmede eller forslaget om å få til mindre uønsket deltid er derimot langt mer oppsiktsvekkende.

At ansattes helse, trivsel og arbeidsglede påvirker tilbudet de yter til beboerne virker nokså selvsagt, men er åpenbart en fremmed tanke for høyresiden. Taperne ved et høyredominert styre blir dermed både ansatte, som verken blir sett eller hørt i sin arbeidssituasjon, men kanskje aller mest beboerne, som pga. høyresiden får et dårligere tjenestetilbud enn de ansatte selv ønsker å yte.

Det er faktisk mulig med både ansatte og beboere som trives og har det bra. Ja; faktisk går disse to målsetningene hånd i hånd. Men det må tydeligvis et maktskifte til for å få på plass politikere som skjønner dette. I St. Hanshaugen SV vet vi at slitne ansatte og krevende arbeidsmiljø gir et dårligere tilbud til beboerne. Høyresiden er tydeligvis ikke like overbevist. Valget et ditt.

Ingen kommentarer: