søndag 9. september 2007

Utvid demokratiet - Stem SV!

Valgdeltakelsen de siste lokalvalgene viser at det slett ikke er en selvfølge at de fleste deltar. Vi kan dessverre få oppleve at under halvparten mange steder bruker stemmeretten sin i morgen. Ved forrige lokalvalg lå St. Hanshaugen under både lands- og oslogjennomsnittet i valgdeltakelse, med beskjedne 56,9 prosent fremmøte.

St. Hanshaugen SV tror engasjementet og deltakelsen øker når folk flest får reell innflytelse og medvirkning i sakene som berører dem selv og deres eget liv. Derfor vil St. Hanshaugen SV de kommende fire årene sette i gang forsøksprosjekter med deltakende budsjettering.

Deltakende budsjettering går ut på at bydelspolitikerne overlater til beboerne å i fellesskap avgjøre hvordan deler av bydelens budsjett skal brukes. Det er selvsagt viktig at prosessen med å fatte vedtak gjennomføres på en skikkelig måte, slik at alle synspunkter og holdninger kommer frem. Men til slutt er det altså innbyggerne – og ikke politikerne – som skal fatte avgjørelsen om hvordan pengene skal brukes.

Men en slik utvidelse av lokaldemokratiet er det kun St. Hanshaugen SV som så langt har tatt til orde for. Derfor må du stemme St. Hanshaugen SV om du vil ha deltakende budsjettering i bydel St. Hanshaugen.

Ingen kommentarer: