mandag 10. september 2007

Stem for forandring – Stem SV!

I St. Hanshaugen SV har vi denne valgkampen lagt vekt på å få frem alle våre konkrete forslag, som vi brenner etter å få lov til å gjennomføre. Samtidig har vi påpekt forskjellene mellom oss og de andre partiene.

For det ER store forskjeller, også så lokalt som på bydelsnivå i Oslo. SV er garantisten for full barnehagedekning raskest mulig. SV vil ha én million i året til frivillighet. SV vil ha Vinterpark på St. Hanshaugen. SV vil ha klimahandlingsplan i bydelen. SV vil ha forsøk med 6-timersdag, rekrutteringsplaner for funksjonshemmede og for etniske minoriteter, og innsats mot uønsket deltid blant bydelens ansatte. SV vil ha økte midler til bydelens ungdomsklubber. SV vil prioritere funksjonshemmede. SV vil ha bedre vilkår for fotgjengere, syklister, barnevogntrillere og rullestolbrukere, om nødvendig på bekostning av parkeringsplasser. SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting. SV er garantisten for en sosial skjenkepolitikk, som hensyntar beboerne i langt sterkere grad enn i dag.

For å nevne noe.

Vi er i startgropa, klare til å sette i gang med å få gjennomført all den gode SV-politikken vår. Men det er du som bestemmer om vi skal få muligheten. Godt valg!

Stian Oen, St. Hanshaugen SVs førstekandidat

Ingen kommentarer: