søndag 2. september 2007

Våre kandidater: Nora Fjelddalen

Nora Fjelddalen (21) er St. Hanshaugen SVs andrekandidat ved valget til bydelsutvalg. Til daglig studerer hun sosiologi på Blindern, og jobber deltid på Kiwi ved siden av studiene. Nora har tidligere sittet i fylkesstyret i Oslo Sosialistisk Ungdom, men er nå topp motivert for en periode i lokalsamfunnets tjeneste.

Yngst på lista og andrekandidat? Ikke dårlig! Hva skyldes dette?
-Jeg startet å engasjere meg i Sosialistisk Ungdom alt i 2001. Den viktigste årsaken til det var et ønske om å gjøre noe med de store forskjellene i samfunnet, både her hjemme og ikke minst i andre deler av verden. Etter mange år som aktivt medlem i SU var overgangen til SV naturlig, og fortsatt er det kampen om rettferdighet og like muligheter for alle som er min største drivkraft, forteller Nora.

Men lokalpolitikk er jo ganske mye mer enn visjoner om en mer rettferdig verden. Har du noen lokale kampsaker?
-Den viktigste grunnen til å stemme SV på St.Hanshaugen er at vi er garantisten for en offensiv miljøpolitikk - også lokalt. For det andre vil SV jobbe for et langt bedre tilbud for ungdom i bydelen. Vi vil ha økte bevilgninger til ungdomsklubber og andre tilbud, vi vil trekke Ungdomsrådet mer med i beslutninger som fattes i Bydelsutvalget, og vi vil sette opp grafittivegger. Ungdom har rett på en innholdsrik fritid!, slår St. Hanshaugen SVs andrekandidat fast.

-I tillegg vil St.Hanshaugen SV trekke innbyggerne mer med i bydelens beslutninger og vil derfor ha forsøk med deltakende budsjettering i noen saker. Slik kan man i større grad være med å bestemme over sitt eget nærmiljø, forklarer Nora.

Det var ikke lite. Men hva er aller viktigst da, sånn for deg personlig?
-Jeg vil jobbe for at St.Hanshaugen blir den mest miljøvennlige bydelen i Oslo. Vi må alle bidra hvis vi skal ha mulighet til å stoppe klimaendringene, og jeg mener vi her i den rike delen av verden har et spesielt ansvar.

De fleste er nok overbevist allerede. Men til de siste tvilerne, som fortsatt lurer på om du fortjener deres stemme, hva er budskapet til dem?
-Jeg er en ung og engasjert politiker som er opptatt av at alle i bydelen blir hørt. Samtidig vil jeg kjempe hardt for at St.Hanshaugen blir en miljøvennlig bydel, avslutter St. Hanshaugen SVs andrekandidat Nora Fjelddalen.

Ingen kommentarer: