fredag 24. august 2007

Frivillighetsmillion på Haugen!

Bydel St. Hanshaugen delte i år ut beskjedne 135.000 kroner i frivillighetsmidler, som frivillige organisasjoner, foreninger og andre i bydelen kan søke om å få tildelt. Til tross for et yrende kultur- og fritidsliv i sentrumsbydelen fremfor noen, plasserer St. Hanshaugen seg med dette særdeles lavt blant Oslos bydeler på oversikten over tildeling av frivillighetsmidler.

Dette vil St. Hanshaugen SV gjøre noe med! Blir det som vi vil, skal frivillighetsmidlene de kommende fire årene økes betraktelig hvert år. Vår klare målsetning er at de raskest mulig skal opp i 1 million kroner årlig.

Alt i behandlingen av årets bydelsbudsjett gikk St. Hanshaugen SV inn for å øke frivillighetsmidlene. Dette vendte imidlertid de borgerlige partiene med Høyre i spissen tommelen ned for. Og dessverre kan det se ut som om Høyres motstand mot mer til bydelens frivillige tiltak og organisasjoner er temmelig rotfestet i partiet. ”Frekt” og ”populistisk uansvarlig” var i alle fall dommen fra Høyre da St. Hanshaugen SVs forslag om en frivillighetsmillion ble lansert. Det blir spennende å se om dommen fra Høyre blir den samme når St. Hanshaugen SV fremmer forslag om kraftig økning av frivillighetsmidlene på nytt. For det vil vi gjøre!

Ingen kommentarer: